Alle medlemmer i Norsk Bichon Frise Klubb

Sett av helgen 17.-18. februar


Utstilling med storcert og valpeshow gruppe 9


17.februar 

utstilling med storcert, samt valpeshow for valper i

gruppe 9. 

Dommer for valpeshow er Jens Bruse, Tyskland. Jens Bruse er rasespesialist. se egen annonse for arrangementet for mer informasjon


17.februar ettermiddag Oppdretterkonferanse

Vi inviterer til oppdretterkonferanse klokken 17-21 på Scandic Hotell Lillestrøm. Foredragsholder er Jaana Hellsten, Finland. Vi vil sammen ta for oss blant annet emner som rasestandard, helse og avlsarbeid. Jaana har drevet med Bichon i ca 40 år, og er fortsatt aktiv. Hun er innehaver av kennel Leeward. Hun snakker både svensk og engelsk. 

Påmelding inne 1.februar da vi trenger å vite hvor mange som kommer pga størrelse på konferanserom. 


Varsel om Årsmøte

18.februar avholdes Årsmøte. Det blir på Blaker Samfunnshus, Blaker,  klokken 11.00

Dette er samme sted som utstillingen avholdes!

Saker medlemmene ønsker behandlet sendes klubbens adresse:

norskbichonfriseklubb@gmail.com

innen 21.januar 2024


Det skal foretas valg på følgende verv:

leder (1 år)

Nestleder (2 år)

Styremedlemmer (2 år)

Varamedlemmer (1 år)

Revisor (1 år)

Vararevisor (1 år)

Vara valgkomitèe (1 år)

Forslag på kandidater må være innlevert  Valgkomiteens leder - Elna Reinfjell innen 21.januar 2024:

elnarein@online.no

alle kandidater må være forespurt og ha akseptert!

VelkommenTil informasjon:

Klubben er gjort oppmerksom på at et av medlemmene på eget initiativ legger ut opplysninger og informasjon om rasen, enkelte hunder og klubben. Klubben er ikke involvert i dette. 

klubben setter pris på all engasjement fra dere medlemmer, men det må forankres i klubbens lover og vedtak og eventuelt være avklart med klubbens styre.


På vegne av styret i NBFK ønskes alle en

Riktig God Jul og et Godt Nytt År


17.oktober 2023


Lagt ut protokoller 2023


21.april 2023


Lagt ut protokoll 2023

Lagt ut Handlingsplan 2023


Lagt ut alle referater 2022