Rasespesialen dag 1 19/6 21

En flott dobbel rasespesial er over, tusen takk til ringpersonale ved Torild Lybekk og Anne Utterberg

samt for våre hyggligste dommere begge dage

Dag 1 Inger Ronander

Dag 2 Arne Foss

Rasespesial dag 2