Rasdokumentet  er redigert av valgte representanter i 2019

og godkjent på GF