Rasdokumentet  er redigert av valgte representanter i 2019