Norsk Bichon Frise klubb ble stiftet 29 desember 2007

Dette er en offisell raseklubb med ansvaret for rasen Bichon Frise

NBFK har som formål å forvalte rasen for rasens best og samle raseetusiaster i hele landet.

NBFK er en medlemmsklubb i NKK tilknyttet FCI