Valper til salgs

NBFK har en anbefalt valpepris

på kr 23-25 000,- 


Ledige Valper hos Delightful Paw's kennel

2 gutter og 2 jenter

kontakt: Hildegunn Nilson

Tlf: 97 56 75 57

Email: hini@live.no

Avls strategi Norsk Bichon Frise klubb Oppdrettere i Norsk Bichon Frise
Klubb bør bestrebe seg i å følge nedenfor skrevene anbefalinger:
1. Alle avlsdyr skal være øyelyst og kjent diagnose, ikke eldre enn 1 år ved parringetter og etter gjeldene regler satt av NBFK i sammarbeide med NKK, krav godkjent regel fra 1/1 2013

 I tilfeller der en av foreldredyrene er diagnostisert med katarakt
skal ikke avkom brukes i avl før lyst fri minimum 3 år gamle, den skal da
parres med en fri motpart. Et avkom av en hund med katarakt skal kunne
brukes i avl max en gang i året. To hunder viss begge foreldre har
katarakt skal aldri brukes i avl. se WWW.nsvo.no
2. Alle avlsdyr skal ha kjent patellastatus. Det sammenlagte
kneleddsundersøkelsesresultatet i en kombinasjon skal aldri overskride
1, dersom hannen eller tispen har enkelsidig grad 1 skal motparten ha 0-
0. 3
. Alle avlsdyr skal være friske og ha bra temperament. Ved valg av
avlsdyr skal det legges spesiell vekt på å unngå kjent sykdom eller
dårlige egenskaper som vil påvirke rasens livskvalitet.
4. En tispe bør ikke være under 20 mnd. Når hun får første valpekull,
heller ikke mer enn 5 år ved første parring. Helle ikke eldre enn 7 år ved
siste kulll. En tispe skal ikke ha mer enn et kull i året, visst parret på to
påfølgende løpetider skal det gå minst et år før neste kull. En tispe bør
ikke ha mer enn 4 kull
5. Antall valper etter en hannhund bør ikke overskride 5% av fødte valper
beregnet på en 5 års periode. Matador avl bør unngås.
6. Hunden bør ha minst 2 ganger Very good, eller en gang excellent på
utstilling, utstillingskravet kan unnvikes ved å søke NBFK som kan gi
dispensasjon, men det vil aldri bli gitt dispensasjon fra helsekrav.
7. en kombinasjon bør ikke overskride 6.5% innavl.
Styret i NBFK fungerer som avlsråd så lenge det ikke er valget egne
personer til det, og er tilgjengelig for råd og veiledning for alle klubbens
medlemmer.