Helse hos Bichon Frisè

Bichon Frisè er stort sett en sunn og frisk hund. Men det forekommer  noen øyediagnoser som katarakt, PRA, RD og feilstilte øyehår (distichiasis/ektropiske chillier)

I løpet av en 5 års periode er 550 hunder øyelyst. Ut av de 550 har vi 15 ant.sut.I og 17 Katarakt.


Vi ser en del tilfeller med rennende øyne på rasen. Vi kan ikke si med sikkerhet hva som forårsaker dette.


Patellaluksasjon er et relativt kjent problem innen rasen. Det har hittil ikke vært mulig å registrere antall tilfeller.


Hd forekommer i liten grad, og er ansett som et mindre problem for rasen fordi Bichon Frisé er en liten og lett rase. 


Det forekommer hudproblemer på rasen.