Webpolicy

Uttdrag av NKK's webpolicy

I dag er det naturlig å benytte seg av internett som informasjonskanal for både klubber og oppdrettere.

Undersøkelser viser at internett er den viktigste kanalen for å nå folk flest som søker innformasjon om hund og hundeaktiviteter  

På bakgrunn av dette har nettsider nå blitt et viktig organ  og verktøy i ansikt utad for oppdretter og klubber samt NKK.  

Det er NBFK som har ansvaretfor vår rase og det er vi som har den beste fagkunnskapen om denne rasen.

En rolle vi forsøker og forvalte etter beste evne.

Derfor er det viktig at alle er bevisst på hva de skriver og hvilket ansvar de har når de legger saker ut på nettet.

Privat personer og oppdretter hver på sin side må være klar over at de også er representanter for vår rase, da folk lett kan klikke seg inn på de enkeltes sider.

Det er viktig at nettsider og fora ikke misbrukes, men derimot brukes på en hensiktsmessig  og vel gjennomtenkt måte.

Det kreves mye ressurser  og arbeid og rydde opp konflikter som oppstår på bakgrunn av innlegg i nettbaserte medier.

I noen tilfeller går saker så langt at de juridisk ligger langt over klubbenens mulighet til å inntre, og dette kan bli både tidkrevende og ha betydlige kostnader for de det måtte gjelde, være seg klubb eller privatpersoner.