Alle anbefalte avlshanner skal ha minst Excellent på utstilling for å kunne stå på denne siden

Rasen har krav til til Øyenlysning ikke eldre enn 1 år

for å få registrert valpene i NKK.

Og anbefaling til kneleddsundersøkelse med kjent

status.

Vi ber alle som benytter seg av klubbens hannhundliste om å undersøke med eier om at alle helsekrav er fulgt.

Innmlding av henner gjelder bare medlemmer i NBFK.


Klubben har en anbefalt pris på kr. 3500 pr. levende valp 8

uker, ingen sprang avgift.


May Britt Hammerstad

tlf. 92268328

Elna Reinfjell

Tlf: 90573826

Wivi-Anne Olsen

Tlf: 97966855

Wivi-Anne Olsen

Tlf: 97966855

Laila Brekke

Tlf: 97755654

Jorunn Gjøen

Tlf: 92684778

Anette Becher

Tlf :92833257

Elna Reinfjell

Tlf: 90573826

Grete Engan Hatletad

TLF: 90274590

Andrea Trana

Tlf.41186038.

Anne Berit Wenger Flo

Tlf. 91389809

Anne Berit Wenger Flo

Tlf.91389809

Mona Gullerud Korsmo

Tlf 97979199